Przedszkolak w kaloszach

Przedszkolak w kaloszach

Projekt „Przedszkolak w kaloszach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.06.2022 do 31.08.2023 Główne cele projektu: – utworzenie 18 nowych miejsc dla dzieci w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce – modernizacja 2 przedszkoli dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,  – zajęcia dodatkowe dla…

Program Pajacyk – dożywiamy dzieci

Program Pajacyk – dożywiamy dzieci

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki od dnia 05.09.2022 r. przez cały rok szkolny 2022/2023 bierze udział w programie „Pajacyk” – dożywianie dzieci.  Do programu zakwalifikowało się 23 dzieci najbardziej potrzebujących, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie…