Zmieniamy edukację w przygodę

Edukacja dzieci jest najważniejszą inwestycją w przyszłość społeczności regionów i kraju.

Jeszcze 150 lat temu otwarta edukacja była dostępna tylko dla nielicznych. Umiejętność pisania, czytania, zdobywanie wiedzy było zaszczytem i jednocześnie przepustką do lepszego świata, pracy. 

Dzisiaj, mamy edukację powszechną i może z niej korzystać każde dziecko. Dostęp do informacji jest nieograniczony i natychmiastowy, ale … większość dzieci uważa, że szkoła jest nudna, a zdobywanie wiedzy nie pomoże im w lepszym życiu.

Model tradycyjnego przedszkola i szkoły w Polsce nie nadąża za potrzebami dzieci, wyzwaniami jakie przed nimi stoją w niedalekiej przyszłości. System edukacji jest upolityczniony, skostniały, niezaspokajający potrzeb dzieci.

Tymczasem.

Od jakości edukacji w dużej mierze zależy czy będziemy budować otwarte, obywatelskie, społeczeństwo, potrafiące w odpowiedzialny sposób podejmować decyzje, w tym te najbardziej pilne – zdobywanie kompetencji miękkich, budowanie dobrych relacji i postaw obywatelskich, ochrona przyrody, wdrażanie nowych technologii.

Dlatego.

Podstawowym kierunkiem edukacji w naszych placówkach jest wychowanie Obywatela Świata – mądrego dziecka, które ma obywatelską otwartą postawę, zna swoje mocne strony, potrafi bawić się/ pracować w zespole, komunikuje się swobodnie w języku angielskim, dba o przyrodę, potrafi odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii.

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki od 2008 roku realizuje różne projekty zapewniające dostęp do edukacji podstawowej w małych miejscowościach i wsiach, prowadzi placówki edukacyjne, w których wdraża programy rozwojowe.

Skupiamy się na tym, aby w prowadzonych przez nas placówkach edukacja miała szeroki, świadomy wymiar.

Co robimy

  • Tworzymy dobre warunki pracy dla nauczycieli, aby miejsce pracy (przedszkole, szkoła), było przyjazne, wspierające ich rozwój, dające komfort pracy.
  • Podnosimy kompetencje nauczycieli organizując warsztaty, wyjazdy studyjne, projekty.
  • W pracy placówek skupiamy się na budowaniu relacji nauczyciel – dziecko. 
  • Opracowaliśmy Model absolwenta, wskazujący kompetencje i postawy nad rozwojem, których pracujemy w placówkach.
  • Przyświecają nam myśli Janusza Korczaka i Marii Montessori, wspierające rozwój samodzielności, niezależności dziecka.
  • Tworzymy autorskie programy, korzystamy z różnych metod edukacyjnych, które wspierają proces nauczania.
  • Prowadzimy Ogród dydaktyczny – Ogrody Beni.
  • Realizujemy projekt „iPad dla każdego ucznia”.

Zmieniamy edukację w przygodę – pracujemy nad tym, aby dzieci w okresie największego rozwoju – od przedszkola – do progów szkoły średniej były szczęśliwe, lubiły chodzić do szkoły i mogły się rozwijać.