Założyciele Fundacji Kaszubskie Słoneczniki: Benona Skrzypek, Marek Skrzypek, Dariusz Patoleta, Małgorzata Nowotnik

Rada Fundacji: Małgorzata Nowotnik, Beata Pawłowicz, Grzegorz Werra
Zarząd Fundacji: Monika Zalewska – prezeska zarządu, Katarzyna Patoleta – członek zarządu


Pracownicy:


Monika Zalewska – kadry, e-mail: kadry@sloneczniki.org

Magdalena Cieślicka – dyrektorka Słonecznikowego Przedszkola w Kobylnicy, e-mail: m.cieslicka@sloneczniki.org
Joanna Giebułtowska – dyrektorka Słonecznikowego Przedszkola w Ustce, e-mail: j.giebultowska@sloneczniki.org

Paulina Waleszczyński – sekretariat Przedszkola w Ustce, e-mail: p.waleszczynska@sloneczniki.org
Agnieszka Wieczorkowska – sekretariat Przedszkola w Kobylnicy, kobylnica@sloneczniki.org

Katarzyna Patoleta – projekty, e-mail: k.patoleta@sloneczniki.org
Joanna Żuraw – promocja i fundraising, e-mail: j.zuraw@sloneczniki.org


Benia Skrzypek – Pierwsza Prezeska Fundacji

Benia Skrzypek – empatyczna, wrażliwa, słuchająca z akceptacją, pomocna, zaangażowana, autentyczna. Stąpała po świecie nieśmiało – otwarta na drugiego człowieka, gotowa do wysłuchania i … zapominająca często o sobie.


Powtarzała za Władysławem Bartoszewskim, że warto być przyzwoitym.
Ceniła sobie nade wszystko skromne, uczciwe życie. I takie wiodła.
Po prostu Dobry Człowiek.


Benia całe swoje życie związana była z edukacją. Była nauczycielką, dyrektorką, animatorką CAL, tutorką Szkoły Liderów, trenerką Szkoły STOP, Założycielką Fundacji Kaszubskie Słoneczniki. Przez wiele lat mieszkała na kaszubskiej wsi, w Gogolewku, ostatnio w Słupsku. Pracowała w wielu miejscach, w szkołach w Gogolewie, Nożynie, prowadząc szkolenia w całej Polsce. Ostatnio najwięcej czasu poświęcała w Słonecznikowych Przedszkolach, Szkole Adventure w Ustce. Była dumna z pracy Słonecznikowego Przedszkola w Modrzejewie.


Odpoczywała przy książkach Pawła Huelle, Olgi Tokarczuk, Stasiuka, słuchając Radia Gdańsk, na spektaklach w Teatrze Wybrzeże, niespiesznie wędrując nad Bałtykiem, wystawiając twarz do słońca w wiklinowym fotelu pod brzozą.
Benia odeszła 15 marca 2020 roku. Pamiętając o Jej zaangażowaniu społecznym, zamiłowaniu do przyrody założyliśmy w Ustce Ogrody Beni. Co roku realizujemy tu projekty edukacyjne, do których zapraszamy partnerów społecznych.