Program Pajacyk – dożywiamy dzieci

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki od dnia 05.09.2022 r. przez cały rok szkolny 2022/2023 bierze udział w programie „Pajacyk” – dożywianie dzieci. 

Do programu zakwalifikowało się 23 dzieci najbardziej potrzebujących, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie od narodowości. 

Program realizowany jest w naszej stołówce przy ul. Darłowskiej 3B w Ustce, za pośrednictwem Fundacji Kaszubskie Słoneczniki, której przekazywane są środki finansowe na dożywianie. 

Ciepły posiłek codziennie jest niezbędny do poprawy zdrowia, samopoczucia i potencjału intelektualnego dzieci, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Polskiej Akcji Humanitarnej, że zakwalifikowała Nasze Placówki w Ustce do programu Pajacyk.

Więcej o programie „Pajacyk”:

https://www.pajacyk.pl/pajacyk/