Przedszkolak w kaloszach

Przedszkolak w kaloszach

Zapraszamy do projektu A w projekcie … Dla Dzieci przygotowaliśmy 18 nowych miejsc w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce oraz zajęciawspierające ich rozwój: sensorykę, psychologię, logorytmikę, robotykę, edukację w przyrodzie orazzajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe. Dla nauczycielek/nauczycieli przygotowaliśmy warsztaty/szkolenia wspierające ich rozwój: z edukacjiw przyrodzie, z obsługi nowoczesnych pomocy multimedialnych w kształceniu dziecka, z mindfulness,z pozytywnej dyscypliny…

Program Pajacyk – dożywiamy dzieci

Program Pajacyk – dożywiamy dzieci

Fundacja Kaszubskie Słoneczniki od dnia 05.09.2022 r. przez cały rok szkolny 2022/2023 bierze udział w programie „Pajacyk” – dożywianie dzieci.  Do programu zakwalifikowało się 23 dzieci najbardziej potrzebujących, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. Pajacyk odpowiada na potrzeby wszystkich dzieci niezależnie…