Przedszkolak w kaloszach

Projekt „Przedszkolak w kaloszach”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2022

Okres rozliczenia projektu: 01.06.2022 do 31.08.2023

Główne cele projektu:

– utworzenie 18 nowych miejsc dla dzieci w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce

– modernizacja 2 przedszkoli dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, 

– zajęcia dodatkowe dla dzieci, wspierające ich rozwój: sensorykę, psychologię, logorytmikę, robotkę, edukację w przyrodzie oraz zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe. 

– dla kadry nauczycielskiej przygotowaliśmy warsztaty/szkolenia wspierające ich rozwój: z edukacji w przyrodzie, z obsługi nowoczesnych pomocy multimedialnych w kształceniu dziecka, z mindfulness, z pozytywnej dyscypliny w przedszkolu oraz studia podyplomowe z terapii sensorycznej. 

Uczestnicy projektu:

  • 3 Słonecznikowe Przedszkola (Ustka, Kobylnica, Modrzejewo)
  • 140 dzieci oraz 12 nauczycielek 

Partnerzy w projekcie:

Projekt realizowany przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki w Ustka w partnerstwie z Gminą Tuchomie i Stowarzyszeniem Coolturka w Słupsku. 

Wartość projektu: 1 006 296,46 zł