Przedszkolak w kaloszach

Zapraszamy do projektu


A w projekcie …


Dla Dzieci przygotowaliśmy 18 nowych miejsc w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce oraz zajęcia
wspierające ich rozwój: sensorykę, psychologię, logorytmikę, robotykę, edukację w przyrodzie oraz
zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.


Dla nauczycielek/nauczycieli przygotowaliśmy warsztaty/szkolenia wspierające ich rozwój: z edukacji
w przyrodzie, z obsługi nowoczesnych pomocy multimedialnych w kształceniu dziecka, z mindfulness,
z pozytywnej dyscypliny w przedszkolu oraz studia podyplomowe z terapii sensorycznej.
W projekcie wezmą udział 3 Słonecznikowe Przedszkola (Ustka, Kobylnica, Modrzejewo), 140 dzieci
oraz 12 nauczycielek.


Projekt „Przedszkolak w kaloszach”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, jest
realizowany przez Fundację Kaszubskie Słoneczniki w partnerstwie z Gminą Tuchomie i
Stowarzyszeniem Coolturka.