Fundacja Kaszubskie Słoneczniki jest niezależną organizacją pozarządową działającą w obszarze edukacji. Fundację Kaszubskie Słoneczniki założyliśmy w 2004 roku. 


Cele działalności fundacji:

  • Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
  • Realizowanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
  • Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej społeczności lokalnej.

W latach 2004-2008 nasza działalność skupiona była na animowaniu wiejskich społeczności lokalnych, wspieraliśmy ich podmiotowość, animowaliśmy do aktywności. Zrealizowaliśmy szereg projektów związanych z animowaniem współpracy mieszkańców na terenach wiejskich, tworzeniem szlaków turystycznych, tworzeniem Słonecznikowej wsi tematycznej w Gogolewku.

Od 2009 roku dostrzegliśmy, że najważniejszym tematem w małych, wiejskich społecznościach jest zapewnienie dostępu dzieciom do nowoczesnej edukacji. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Komeńskiego i samorządami lokalnymi województwa pomorskiego i uruchomiliśmy 20 ośrodków przedszkolnych w małych miejscowościach, w świetlicach wiejskich, szkołach. 

Drugim, nie mniej ważnym obszarem naszej działalności było wdrażanie w szkołach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego edukacyjnych programów rozwojowych.

Począwszy od 2014 roku skupiliśmy się na konkretnych potrzebach dzieci w naszych placówkach oświatowych – wierząc, że koncentracja energii przełoży się na jakość pracy z dziećmi. Prowadzimy placówki oświatowe: ośrodki przedszkolne w woj. pomorskim w Modrzejewie, Kobylnicy, oraz w Ustce. Skupiamy się w nich na diagnozowaniu potrzeb dzieci i dostosowujemy pod tym kątem ofertę placówek. Wdrażamy nowatorskie rozwiązania edukacyjne: w przedszkolu realizujemy program edukacyjny “Dziecko w Podróży”, który pozwala dzieciom na doświadczanie świata. Przygotowujemy nauczycieli do pracy wzorując się na skandynawskich modelach edukacyjnych. Współpracujemy przy różnych projektach z samorządami lokalnymi.