Narodowy Program Czytelnictwa

Narodowy Program Czytelnictwa

W roku szkolnym 2022/23 realizujemy w naszym przedszkolu projekt czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo…

Przedszkolak w kaloszach

Przedszkolak w kaloszach

Projekt „Przedszkolak w kaloszach”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.06.2022 do 31.08.2023 Główne cele projektu: – utworzenie 18 nowych miejsc dla dzieci w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce – modernizacja 2 przedszkoli dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,  – zajęcia dodatkowe dla…

Ogrody Beni

Ogrody Beni

Przy Słonecznikowym Przedszkoli w Ustce uruchomiliśmy ogród dydaktyczny, nazwaliśmy go Ogrody Beni. Czym jest nasz Ogród dydaktyczny? Edukacja W Ogrodzie prowadzimy zajęcia edukacyjne. Wychodzimy z przedszkolnych sal, idziemy do ogrodu i …uczymy języka polskiego, angielskiego, kreatywnej matematyki także przyrody.  W Ogrodzie można poprowadzić każde zajęcia- wystarczy trochę chęci, wyobraźni nauczyciela i już.  Relaks, odpoczynek  W…

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Od marca 2022 roku prowadzimy program pomocy uchodźcom z Ukrainy. Wspólnie z Miastem Ustka prowadzimy zbiórkę dla Uchodźców. Prowadzimy codzienną świetlicę popołudniową, w godzinach 16-20.00, dla dzieci i ich matek z Ukrainy. Na zlecenie Miasta Ustka zorganizowaliśmy kursy nauki języka polskiego dla dorosłych (w Ośrodku Posejdon, w sali Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT w Ustce oraz…