Rekrutacja uzupełniająca do Słonecznikowego Przedszkola w Ustce >> zapisy >> tel. Tel. 794-567-646

18.09.2023 r.

Rodzicu mamy jeszcze wolne miejsca w grupach z roczników 2017-2020


Wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż je w komplecie w sekretariacie przedszkola (8:00-16:00) bądź drogą mailową na adres: ustka@sloneczniki.org


Karta zgłoszenia

Ankieta na start


OFERTA SŁONECZNIKOWEGO PRZEDSZKOLA W USTCE 2023/2024

Słonecznikowe Przedszkolaki są w podróży, blisko natury, rozwijają swoje pasje, nawiązują przyjaźnie, pokonują trudności, mają marzenia, mogą wszystko!

Zacznij z nami niezwykłą podróż!

Stawiamy na:

 • samodzielność przedszkolaka
 • świadomość własnych emocji 
 • twórczość artystyczną 
 • uczenie się przez doświadczanie 
 • ścisłą współpracę z rodzicami.


W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej w trakcie zajęć wychowawczo-edukacyjnych prowadzonych metodą projektu na podstawie autorskiego programu wychowania przedszkolnego „Dziecko w podróży”
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne, jęz. angielski, zajęcia sportowe prowadzone przez specjalistów 
 • konsultacje logopedyczne, terapię logopedyczną, profilaktyczne grupowe ćwiczenia logopedyczne
 • sale dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
 • naukę przez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie w sali, w ogrodzie i w trakcie zajęć outdoorowych, a także przez udział w programach okolicznych instytucji kultury
 • zajęcia z kodowania, pracę na iPadach
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów
 • zdrowe posiłki przygotowywane w naszej kuchni
 • opiekę od 6:15-16:30.

Dysponujemy salą sportową, placem zabaw, ogrodami, sceną na dworze.

Opłaty:

 • czesne – 450 zł /miesięcznie
 • wpisowe (jednorazowo) – 200 zł
 • wyżywienie – 14 zł
 • zniżki czesnego dla drugiego dziecka.

Dla dzieci mieszkających na terenie Gminy Ustka, od stycznia do 31 grudnia 2023, czesne wynosi 200 zł dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Gminy Ustka.


SŁONECZNIKOWA “ZERÓWKA” ROK 2023/2024

Zerówka to ważny w życiu dziecka moment. Już nie przedszkole a jeszcze nie szkoła. W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom odpowiednie przygotowanie do szkoły ucząc poprzez zabawę i kształtując potrzebne nawyki. Najważniejszym elementem przygotowania do szkoły jest gotowość emocjonalna dziecka, stąd niezwykle ważna jest współpraca z rodzicami. 

Zapewniamy:

 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego według innowacyjnych koncepcji nauczania, również z wykorzystaniem iPadów w czasie zajęć,
 • naukę przez zabawę, eksperymentowanie i doświadczanie w sali, w ogrodzie i w trakcie zajęć outdoorowych, a także przez udział w programach  okolicznych instytucji kultury,
 • 3 godz. j. angielskiego tygodniowo – uczenie się poprzez zabawę i ruch wspomagane nowoczesnymi technologiami tj. IPad. To wykorzystanie naturalnego środowiska przedszkolaków do nauki mówienia prostych angielskich zwrotów używanych na co dzień,
 • 2 godz. zajęć sportowych tygodniowo, podczas których, przez gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej oraz na świeżym powietrzu, kształtowane będą nawyki prawidłowej postawy ciała, koordynacja ruchowa, wzmacniana będzie kondycja fizyczna i rozwijana motoryka duża,
 • wykwalifikowaną kadrę kreatywnych i pełnych pasji pedagogów i specjalistów,
 • dobrze wyposażone sale, w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny,
 • domową atmosferę,
 • posiłki przygotowywane w naszej przedszkolnej kuchni,
 • możliwość kontynuacji nauki w Niepublicznej Szkole Podstawowej Adventure w Ustce,
 • opiekę od 6:15-16:30.

Prowadzenie grup w roku 2023/2024 – Joanna Wrycza, Ewa Kałka

Zerówka jest super!

Oferujemy pakiet dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje w zakresie matematycznym oraz logicznego i twórczego myślenia, kreatywności, emocji i uczenia się.

W ramach pakietu oferujemy:

Kreatywna matematyka z robotyką – 1 x  w tyg.

Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne u dzieci. Wykorzystujemy w tym celu klocki Lego, Maple, Ozoboty oraz iPady. Dzięki zadaniom praktycznym nauka odbywa się przez zabawę. Rozbudzamy wyobraźnię oraz kreatywność. Pobudzamy dzieci do myślenia przyczynowo-skutkowego i kreatywnego rozwiązywania problemów. To fascynująca przygoda z programowaniem.

Relaksacja i trening uważności – 1 x w tyg.

Zajęcia mają za zadanie pobudzić rozwój poznawczy dzieci w zakresie: uwagi, koncentracji, pamięci oraz relaksacji. Odpowiednie ćwiczenia i zabawy służą skupieniu na swoim ciele, na mimice, gestykulacji i różnych sekwencjach ruchowych. Tego rodzaju zajęcia  łączą w idealny sposób rozładowywanie niepokoju i poddenerwowania z osiąganiem koncentracji i uwagi, pozwalają na ćwiczenie pamięci, wpływają pozytywnie na dobre samopoczucie i sprawiają dzieciom bardzo dużo przyjemności. 

Opłaty:

 • Czesne w wysokości 450 zł/mc
 • Czesne dla mieszkańców Gminy Ustka 200 zł/mc (do 31.12.2023 r.)
 • Opłata za pakiet dodatkowy wynosi 100 zł (zajęcia w ramach pakietu ruszą, gdy uzbiera się grupa minimum 10 dzieci)

Kontakt:

Godziny otwarcia: 6.15 – 17.00

Adres: ul. Darłowska 3b

76-270 Ustka

Tel. 794-567-646

e-mail: ustka@sloneczniki.org

www.ustka.sloneczniki.org

biuro rekrutacji: ul. Darłowska 3b, 76-270 Ustka