Narodowy Program Czytelnictwa

Narodowy Program Czytelnictwa

W roku szkolnym 2022/23 realizujemy w naszym przedszkolu projekt czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo…