Narodowy Program Czytelnictwa

W roku szkolnym 2022/23 realizujemy w naszym przedszkolu projekt czytelniczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. 


Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3000 zł w ramach Priorytetu 3 na: 


  • zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego 
  • realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).