Pomoc Ukrainie

Od marca 2022 roku prowadzimy program pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wspólnie z Miastem Ustka prowadzimy zbiórkę dla Uchodźców.

Prowadzimy codzienną świetlicę popołudniową, w godzinach 16-20.00, dla dzieci i ich matek z Ukrainy.

Na zlecenie Miasta Ustka zorganizowaliśmy kursy nauki języka polskiego dla dorosłych (w Ośrodku Posejdon, w sali Lokalnej Organizacji Turystycznej LOT w Ustce oraz w Szkole Adventure.

Obecnie organizujemy w lipcu wypoczynek letni dla dzieci z Ukrainy w ramach warsztatów międzykulturowych. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wsparły do tej pory i zostały naszymi wolontariuszami. Dziękujemy osobom wpłacającym darowizny w ramach prowadzonej wspólnie z Miastem Ustka zbiórki.