KONKURS TALENCIAKI

IV EDYCJA

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Słonecznikowe Przedszkole w Ustce z siedzibą przy 

ul. Darłowskiej 3B

II. Uczestnicy:

Do konkursu zapraszamy dzieci z w wieku 3-6 lat z przedszkoli na terenie gminy Ustka oraz miasta Słupsk i okoloc.

*z jednej placówki można zgłosić 3 osoby/zespoły. 

III. Tematyka konkursu:

Konkurs obejmuje rozmaite zdolności dzieci – taniec, śpiew, gra na dowolnym instrumencie, mała forma sceniczna, recytacja, kabaret, występy sportowe/akrobatyczne, itp.

IV. Cele konkursu:

1. Promowanie młodych talentów. 

2. Wyrażanie swoich emocji, uzdolnień podczas śpiewu, tańca itp.

3. Odtwarzanie z pamięci krótkich wierszy, piosenek, tańców.

4. Obserwowanie osiągnięć dzieci utalentowanych  artystycznie.

5. Wyrabianie śmiałości i odwagi.

V. Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby lub zespoły (max) 10-osobowe. 

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną (piosenka, taniec, gra na instrumencie, wiersz, inscenizacja aktorska, gimnastyka artystyczna, inne rodzaje umiejętność artystycznych, sportowych lub naukowych, które będą działaniem scenicznym).

3. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce:

29.05.2023 o godz. 10:00 – dla uczestników z gminy Ustka

30.05.2023 o godz. 10:00 – dla uczestników z miasta Słupsk i okolic

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej drogą mailową na adres : e.kalka@sloneczniki.org do dnia 28.04.2023 r.

5. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 10 minut.

6. Utwory muzyczne, wykorzystane podczas występu, należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na adres: e.kalka@sloneczniki.org

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:

1. Występy będą oceniane przez Jury, zaproszone przez organizatora konkursu. 

2. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II, III miejsca: Puchar Dyrektora oraz jedno wyróżnienie.

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma Medal Słonecznikowego Przedszkola oraz pamiątkowy dyplom (w dniu występu).

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.05.2023r. na stronie www Słonecznikowego Przedszkola w Ustce oraz na https://www.facebook.com/slonecznikoweprzedszkolewustce

5. Wręczenie nagród za zajęcie I, II, III miejsca oraz zdobycie wyróżnienia odbędzie się 31.05.2023 r. o godz. 10:00 w Słonecznikowym Przedszkolu w Ustce.

VII. Uwagi końcowe:

1. Podsumowaniem konkursu będą zdjęcia, filmiki i relacje z wydarzenia udostępnione na Facebooku Słonecznikowego Przedszkola: 

https://www.facebook.com/slonecznikoweprzedszkolewustce

2. Szczegółowych informacji udziela osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: 

Ewa Kałka, tel. 728277835.